behandelkamer Verwijspraktijk Amsterdam Zuid

Verwijzers

Van harte welkom op de website van Verwijspraktijk Amsterdam voor Endodontologie, Implantologie en Parodontologie. Onze praktijk werkt uitsluitend middels verwijzing. Verwijzers kunnen de patiënt telefonisch of door digitaal een formulier in te vullen, door verwijzen. De patiënt  kan ook zelf een afspraak maken als ze in het bezit zijn van een verwijsbrief.

Patiënten verwijzen

U kunt uw patiënt met het formulier aanmelden. Verder kunt u ons, indien noodzakelijk telefonisch bereiken op nummer 020 670 2052 of per email.


Na ontvangst van de verwijzing zullen wij zo snel mogelijk met de patiënt een afspraak maken voor een consult. Na dit consult zullen wij u berichten over onze bevindingen. Mocht u nog op of aanmerkingen hebben op het door ons opgestelde behandelplan, dan horen wij dat graag.

Wij zullen uw patiënt uitvoerig informeren over de door ons voorgestelde behandeling. Zaken als prognose, kosten en de risico’s van de behandeling zullen uitvoerig worden besproken. De resultaten van dit consult (ook als uw patiënt niet verschijnt of afziet van verdere behandeling) zullen wij aan u doen toekomen. In overleg met de patiënt zal dan een behandeling worden vastgelegd.

De verwijzing is conform de richtlijnen van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) voor horizontale verwijzing. Dat houd in dat de tandarts, die verwijst, de regie voert betreffende het verloop van de behandeling.

De patiënt wordt alleen behandeld als deze is doorverwezen door de eigen behandelaar en in het bezit is van een verwijsbrief. Na de behandeling wordt de patiënt weer terug verwezen naar de eigen behandelaar.

In onze praktijk wordt geen reguliere tandheelkundige zorg gegeven. Wij willen graag een goede relatie met onze verwijzers opbouwen en onderhouden, vandaar dat wij het op prijs stellen dat duidelijk wordt aangegeven welke werkzaamheden u als verwijzer, zelf wil uitvoeren. Wij staan altijd klaar om met u te overleggen.