Verwijspraktijk Amsterdam Zuid patienten informatie

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik een afspraak maken?

Uw tandarts dient een verwijsbrief naar Verwijspraktijk Amsterdam te sturen. Zodra we deze verwijsbrief hebben ontvangen wordt door de endodontoloog/ implantoloog een inschatting gemaakt van de situatie en aangegeven welk type consult benodigd is. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van ontvangst van de verwijzing, hierin wordt tevens aangegeven wanneer u een telefonische of schriftelijke oproep voor  het eerste consult kunt verwachten. Wanneer er sprake is van een spoedindicatie wordt u vaak direct telefonisch benaderd voor het maken van de spoed-consultafspraak. Na het maken van de consultafspraak ontvangt u van ons een bevestiging per e-mail.

Hierin wordt tevens verzocht uw gezondheidsvragenlijst en een toestemmingsformulier aan ons te doen toekomen.
Na het consult kunt u in de praktijk met de receptioniste een behandelafspraak maken.

Hoe lang is de wachttijd?

De wachttijd is afhankelijk van de drukte en krijgt u direct na uw consult te horen. Voor spoedgevallen wordt er extra ruimte vrijgemaakt.

Wat moet ik doen bij pijnklachten?

In principe vragen wij uw tandarts om de –acute- pijnklachten te verhelpen alvorens een patiënt te verwijzen. Wanneer u in de tijd vóór de consultafspraak klachten heeft dient u zich tot uw huistandarts te wenden. In overleg met uw tandarts zullen we indien gewenst onze uiterste best doen om de consultafspraak te vervroegen.
Wanneer u reeds een behandelafspraak heeft gemaakt en onverhoopt ernstige pijnklachten krijgt in de periode tussen consult en behandelafpraak, kunt u telefonisch contact met onze praktijk opnemen. In de praktijk agenda is spoedtijd gereserveerd. Dit betekent dat we bij ernstige pijnklachten altijd proberen om u zo spoedig mogelijk na het consult een behandelafspraak aan te bieden.

Hoe lang duurt een wortelkanaalbehandeling?

Een wortelkanaalbehandeling is een nauwkeurige behandeling die onder de microscoop wordt uitgevoerd. Bij de meeste behandelingen  streven we ernaar om de behandeling in één keer af te ronden. Gemiddeld duurt een behandeling daarom twee tot twee-en-half uur per tand of kies, hoewel kortere en langere behandelingen ook voorkomen.

Wat kost de behandeling?

Bekijk de Tarieven pagina voor de te verwachten behandelkosten.
Niet iedere verrichting wordt door alle verzekeraars volledig vergoed. Er worden geen kosten in rekening gebracht als u een geplande afspraak minimaal 2 werkdagen tevoren wilt wijzigen. Als u daarna (dus binnen 48 uur) uw afspraak wilt wijzigen, brengen we de voor u gereserveerde tijd in rekening als deze niet meer kan worden opgevuld.

Na de behandeling, wat dan?

De levensduur van uw tand of kies is gebaat bij een goede vulling of kroon. Tijdens het consult zullen we u ook uitgebreid informeren over de benodigde restauratieve behandeling na de wortelkanaalbehandeling, danwel plaatsing van het implantaat. Om het resultaat van de endodontische behandeling vast te stellen zullen we u een jaar na de endodontische behandeling nog eens oproepen voor een controle.

Facturatie

De declaraties voor verrichte behandelingen hebben wij overgedragen aan Fa-med. Een gespecialiseerd bedrijf dat zorgdraagt voor de inning van de openstaande vorderingen. Uw behandelingsnota’s worden direct naar uw verzekeringsmaatschappij gestuurd.

Voor de meest gestelde vragen of informatie over declaraties en/of betalingen kunt u terecht op www.famed.nl. Tevens zijn er Fa-med folders aan de balie verkrijgbaar.

Vragen en klachten

Wacht niet te lang met uw vragen en/of klachten en blijf er vooral niet mee doorlopen zodat uw frustratie groeit. Communicatie blijft een moeilijk gegeven in de behandelkamer, toch is dit uitermate belangrijk in de relatie patiënt en behandelaar. Heeft u het gevoel dat er niet genoeg naar u wordt geluisterd? Neem dan contact op met de balieassistente.
Indien u vragen heeft over behandelingen/nota’s dan zal de balieassistente vragen of de behandelend arts contact met u opneemt als zij de vraag niet naar tevredenheid kan beantwoorden.
Blijven er toch vragen/klachten bestaan? Neem dan contact op met de manager dhr. Arie Kootwijk. Dit kan telefonisch of per e-mail. Hij neemt dan snel contact met u op.