Endodontoloog Noemi Pascual Herrero - Verwijspraktijk Amsterdam Zuid

Endodontoloog

Noemí Pascual Herrero, endodontoloog, studeerde in 2003 af als tandarts aan de Universiteit van Barcelona in Spanje. In 2006 heeft zij hier ook een MSc in endodontologie afgerond. Sindsdien bestaan haar werkzaamheden uitsluitend uit endodontologie. Noemí heeft zich in 2012 in Nederland gevestigd, waarna zij het ‘Postgraduate programme in Endodontology’ van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) heeft afgerond in 2015. Tevens is zij lid van de European Endodontic Society (ESE) en de Nederlandse Vereniging voor Endodontolgie (NvVE).

Haar expertise is het uitvoeren van gecompliceerde endodontische behandelingen waaronder microscopische endodontologie en microchirurgie. Sinds 2010 heeft ze deelgenomen aan verschillende internationale congressen en cursussen op het gebied van endodontologie.

BIG registratienummer: 89915493402.

Joao Brochado Martins, Endodontoloog (i.o.)

Endodontoloog

João Filipe Brochado Martins, Endodontoloog.

Dit zijn de behandelingen die hij voor u kan uitvoeren:

  • Endodontische (her)behandelingen
  • Autotransplantaties. Hierbij wordt het te behandelen element uit de mond genomen. Buiten de mond vindt er een inspectie plaats van het element en wordt het element behandeld. Hierna wordt het teruggeplaatst in de mond.
  • Hemisectie. Dit vind doorgaans plaats na overleg met de verwijzer.
  • Apicale chirurgie
  • Consulten voor (gecompliceerde) endo-paro problematiek en behandeling na dentaal trauma.

Opleidingen:

2022-afronding opleiding aan de ACTA.
2019- heden Postgraduate program Endodontologie ACTA Amsterdam
2015- heden tandarts limited to Endodontics
2017-2018 Postgraduate in Endodontologie
Instituto Superior de Ciências da Saúde-Norte
2014-2016 master’s degree Experimentele Pathologie
Universidade de Coimbra
2008-2013 Master’s degree tandheelkunde
Universidade de Coimbra

BIG registratienummer: 59920658802