Implantologie

Introductie

Implantologie is een specialisatie in de tandheelkunde. De tandarts volgt een meerjarige opleiding, voordat hij zich een erkend Implantoloog mag noemen.

Tanden of kiezen kunnen door diverse oorzaken verloren gaan. Al met al is het een zeer vervelende en vaak traumatiserende gebeurtenis. Ook kan de locatie, waar het element verloren gaat, van groot belang zijn.  Er zijn verschillende mogelijkheden om een gat in een tandenrij te herstellen. Het maken van een brug is niet altijd de beste keus. Elementen worden dan omslepen om de brug te dragen. Als deze elementen nog gaaf zijn is het om slijpen niet wenselijk. Dan is een solitair implantaat de uitkomst.

Implantologie biedt de oplossing.

Als er bijna geen tanden of kiezen meer zijn om een brug op te maken, dan is het streven om een kunstgebit of gedeeltelijke/partiële kunstvoorziening te maken. Deze voorzieningen hebben ankerpunten nodig om ze aan vast te zetten. Het totale kunstgebit heeft het probleem dat het niet vast zit. Het plaatsen van enkele implantaten in de kaak is dan de beste oplossing met als gevolg dat het gebit veel beter vast zit en zal er ook minder botafbraak zijn. Een bijkomend en vervelend verschijnsel van een kunstgebit.

Implantaten toepassingen

Implantaten

Implantaten worden gemaakt van titanium. Ze worden waar mogelijk in het kaakbot geplaatst. Het zorgt voor de basis van kroon en brugwerk en worden daarom zeer succesvol toegepast bij kunstgebitten (klik gebit).
Het grote voordeel bij vervanging van enkele tanden of kiezen is dat de omringende elementen op hun plaats blijven en niet migreren en dat botafbraak wordt voorkomen.
Bij gebruik van een kunstgebit is het tegengaan van botafbraak nog belangrijker en zorgen implantaten voor het goed vastzitten van het kunstgebit. Het voorkomen van botafbraak is gewenst om de vorm en daardoor uitstraling van het gezicht te bewaren. De implantaten worden zeer goed door het lichaam geaccepteerd. Het slagingspercentage is 96% waardoor dit een zeer betrouwbaar alternatief is.

Toepassing van implantaten.

Een implantaat wordt pas geplaatst als het bot is volgroeid. Verder zijn er weinig beperkingen en kunnen implantaten tot op hoge leeftijd worden geplaatst. Er komen steeds meer mogelijkheden voor het plaatsen van implantaten. Het verlies van tanden en kiezen is niet alleen maar het gevolg van ouderdom.
Elementen kunnen ook verloren gaan door ongelukken. Dit gebeurd vaak bij sporters of valpartijen. Verder zie je steeds vaker dat er wordt besloten tot verwijdering van een tand of kies omdat de zenuwbehandeling maar niet tot rust komt. De  implantologie biedt dan voldoende mogelijkheden. Ook het verruimen van de mogelijkheden voor vergoedingen van verzekeringsmaatschappijen zorgt voor een makkelijker gebruik van implantaten. Met een goede mondhygiëne gaat een implantaat vele jaren mee.

U heeft voor een implantaat gekozen, wat nu?

U neemt zelf de beslissing om een implantaat te plaatsen. Om tot een goede beslissing te komen, geven wij u informatie over de behandeling en de kosten. U bespreekt samen met de implantoloog de hele behandeling en hij zal u het nodige advies geven.

Het Consult
De implantoloog zal, tijdens het eerste bezoek, de gegevens van de doorverwijzend behandelaar met u bespreken. Hij stelt u vragen over uw gezondheid en luistert naar uw wensen. Indien nodig worden er röntgen foto’s gemaakt om de dikte en conditie van het kaakbot te beoordelen. Hij bepaalt welke en hoeveel implantaten er nodig zijn. Hij bekijkt ook of er een bot opbouw nodig is. Dit is nodig als er teveel kaakbot verdwenen is en er niet genoeg bot is om een implantaat te plaatsen. Hij verwerkt alle gegevens in een behandelplan en begroting. U krijgt de begroting mee naar huis of per mail thuis. Hier kunt u in alle rust de informatie bekijken en zo nodig kunt u uw verzekeraar vragen welke kosten die zij voor hun rekening nemen.

Het plaatsen van het implantaat.

Behandeling
De implantoloog neemt, tijdens uw consult, de behandeling met u door. De duur van de behandeling hangt af van het aantal implantaten dat wordt geplaatst. Ook het aanbrengen van een bot opbouw neemt extra tijd in beslag.

Plaatsing van het implantaat
De implantoloog schuift het tandvlees van het kaakbot en maakt dan een gaatje in het bot. Hij schroeft vervolgens het implantaat in het gaatje. Deze behandeling is doorgaans weinig belastend. Na de behandeling kan er een beetje zwelling optreden maar deze verdwijnt na enkele dagen. Er is weinig napijn. Indien nodig krijgt u een pijnstiller mee naar huis. Het tandvlees wordt weer over het implantaat geschoven. Het implantaat krijgt nu de tijd om in het bot vast te groeien. Dit duurt 3 tot 4 maanden. In deze periode wordt het implantaat niet gebruikt. Eventueel wordt er op verzoek een nood voorziening geplaatst door de implantoloog.

Na plaatsing van het implantaat

De  behandeling zit er nu op en u wordt nu terug verwezen naar uw tandarts om verdere behandeling te ondergaan. Uw tandarts zal een afspraak met u maken om de suprastructuur te maken. Hieronder vallen kronen, bruggen en overkappings protheses.
In sommige gevallen is het zelfs mogelijk om direct een implantaat te plaatsen en te belasten, dus te voorzien van een opbouw. Dit kunt u het beste overleggen met de implantoloog.

Indien de verwijzend tandarts liever geen supra structuur maakt, dan kan de implantoloog dit doen.

Contra indicatie voor implantaten.

Mondhygiëne
Hoewel implantaten en kronen niet verloren gaan door gaatjes, is verlies wel degelijk mogelijk. Bij een slechte mondhygiëne kunnen, net als bij natuurlijke tanden en kiezen, ontstekingen ontstaan. Deze kunnen uiteindelijk tot verlies leiden van het implantaat.

Roken
Roken is een negatief gegeven voor het plaatsen van implantaten. De rook vervuilt het plaatsingsgebied en de wond genezing verslechterd. Een slechte doorbloeding kan leiden tot het niet vastgroeien van het implantaat in het bot.

Medicijn gebruik
Patiënten met diabetes en hartafwijkingen krijgen diverse medicijnen toegediend die een goede wondgenezing in de weg kunnen staan. Echter met een goed contact tussen implantoloog en behandelend tandarts is het plaatsen van implantaten goed mogelijk.

Problemen met implantaten.

Ondanks het succespercentage van 96%, kan er altijd iets mis gaan. Het is altijd mogelijk dat een implantaat niet wil vast hechten in het bot. De mogelijkheid is dan om het te verwijderen en het te vervangen voor een dikker dan wel langer implantaat. Belangrijk blijft een goede mondhygiëne, het voorkomt allerlei vervelende ontstekingen.

Patiënten voelen tijdens de behandeling niet veel. Een goede verdoving zorgt voor de afwezigheid van pijn. Neem wat pijnstiller als de verdoving uitwerkt. Ook zullen gemiddeld 2 op de 10 patiënten last krijgen van zwelling en blauwe plekken. Dit ongemak zal binnen 1 tot 2 weken verdwenen zijn.

Wij doen een aanvraag voor u, bij uw verzekeringsmaatschappij, als dit nodig is. Wij zien dan wat zij voor u kunnen doen en wat zij vergoeden.

Meer informatie:
Patiëntenbrochure Camlog, Comfort en esthetiek met tandvervangende implantaten (PDF)
Patiëntenbrochure Dent-Med materials, Sterk bot voor een mooi en gezond gebit (PDF)

Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI)
Kijk voor meer informatie over implantaten op de website van NVOI (Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie). De implantologie is een vakgebied in beweging. De Implantoloog volg dan ook diverse cursussen om bij te blijven.