balie Verwijspraktijk Amsterdam Zuid

Eerste bezoek bij de praktijk

Uw tandarts verwijst u om verschillende redenen door naar Verwijspraktijk Amsterdam. Het gaat vaak om gecompliceerde gebitsproblemen, die onze tandheelkundige specialisten behandelen. Nadat u telefonisch of per e-mail een afspraak heeft gemaakt, komt u naar onze praktijk om kennis te maken met de betreffende specialist. 


Kennismaking

Tijdens de kennismaking bespreekt u uw klachten en geeft de tandheelkundige u een uitleg over de behandelmogelijkheden en het bijbehorende traject. Neem een geldig legitimatiebewijs en uw zorgpas mee naar deze afspraak.

Uitgebreid onderzoek

Voor het stellen van een correcte diagnose, voert de specialist van Verwijspraktijk Amsterdam zelf een uitgebreid onderzoek uit. Daarna maakt u een vervolgafspraak. Tijdens deze vervolgafspraak maken we röntgenfoto’s van uw kaken en uw gebit. Een scan valt eventueel ook onder het uitgebreide onderzoek. Middels deze scan maken we een 3D-model van uw gebit. 
Om de behandelend specialist een volledig beeld van uw situatie te geven, bespreekt u tijdens dit onderzoek tevens uw medische achtergrond en geeft u informatie over uw huidige gezondheid.

Opstellen behandelplan

Na het uitgebreide onderzoek stelt de tandheelkundige een diagnose. Met deze diagnose stellen we de oorzaak van uw klachten vast. Op basis daarvan bepalen we hoe we uw klachten kunnen oplossen en welke behandeling daarvoor noodzakelijk is. Deze conclusie nemen we op in het behandelplan, samen met een vermelding van de duur van de behandeling en een opgave van de kosten.

Bespreken behandelplan

We vinden het belangrijk dat u weet waar u aan toe bent wanneer u voor een tandheelkundige behandeling naar onze praktijk komt. Daarom maken we een afspraak met u om het behandelplan te bespreken. U krijgt uitleg over de diagnose en over de procedure van de behandeling. Uiteraard heeft u tijdens dit gesprek alle ruimte om vragen te stellen. 
Het behandelplan bevat tevens een begroting. Deze stuurt u ter beoordeling naar uw zorgverzekeraar, zodat u vooraf weet welke kosten u vergoed zult krijgen.

Start behandeling

Een behandeling bestaat, afhankelijk van uw klachten, uit één of meerdere afspraken. De eerste afspraak, voor het starten van de behandeling, maakt u nadat het behandelplan met u besproken is. Tijdens het behandeltraject houden de specialisten van Verwijspraktijk Amsterdam contact met uw eigen tandarts. Via uw tandarts kunt u een verslag opvragen van de uitgevoerde behandelingen. Een jaar na afronding van de behandeling komt u nog een keer naar onze praktijk voor een eindcontrole.

Neem contact op voor een eerste bezoek

Verwijspraktijk Amsterdam ligt op een centrale locatie in Amsterdam-Zuid en is gemakkelijk bereikbaar. Onze ervaren specialisten begeleiden u zowel voor als na de behandeling op een comfortabele en professionele manier. Ook bieden we u nazorg als u onverhoopt bijwerkingen krijgt.

Maak nu een afspraak voor een eerste bezoek aan onze praktijk en maak kennis met onze tandheelkundigen voor een specialistische behandeling van uw gebitsklachten.